ساعات لیلةالقدر را مغتنم بشمارید

18 تير 1394
قدر لیلةالقدر را باید دانست، ساعات آن را باید مغتنم شمرد و کاری کرد که ان‌شاءاللَه قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای کشور عزیز و آحاد ملت ما تقدیری آن‌چنان که شایسته مردم مؤمن و عزیز ماست، رقم بزند. ۱۳۸۲/۰۸/۲۳
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم